G.B. VAN HOEK B.V.
PrintEmailMVO

 

                                                                   Ma atschappelijk  Verantwoord  Ondernemen

Bewust zijn van je leefomgeving, rekening houden met een ander. Oog hebben voor het milieu, samengevat de toekomst van onze wereld.

Als een modern bedrijf zien wij ons zelfs als een belangrijke schakel om een steentje bij te dragen in de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving.  MVO denken maakt deel uit van onze hoofdprocesgang, van Order To Cash.  Binnen onze bedrijven wordt dit gerealiseerd door onder andere duurzaam inkopen. Daarbij valt te denken aan gecertificeerd hout en milieu sparende middelen. Tevens is duurzaam en energiezuinig installeren onze leidraad tot ontwikkeling.

Al  in het offerte stadium wordt MVO meegenomen in gesprekken met adviseurs, architecten en potentiële opdrachtgevers.

Naast duurzaam inkopen zal ook tijdens de loop van een project getracht worden het milieu zo veel mogelijk te ontzien. Naast het scheiden van afval , hanteert ons bedrijf de doelstelling om materiaal en materieel zoveel mogelijk direct te faciliteren op de locatie zelf, dit in samenwerking met het "meerijden" beleid(meerdere mensen in een auto) , zal dit direct resulteren in minder auto's van en naar een project, wat een gunstig effect heeft op het milieu en het benzineverbruik.

Bedrijven hebben per definitie een maatschappelijke functie.

Vanzelfsprekend participeert ons bedrijf in sociaal-maatschappelijke doelen. Investeren in eigen personeel door middel van trainingen en ondersteuning, maar ook is ons bedrijf zeer actief in het sponsoren van locale sportverenigingen.

Binnen onze ISO-2008 en VCA**-2008 gecertificeerde Management-structuur zijn Arbo en Milieu verweven binnen de structuur. Nieuw personeel volgt een actief introductieprogramma om daarna onder begeleiding van een ervaren collega te beginnen. Tijdens zijn of haar carrière maakt  het personeel deel uit van een intensief opleidingsplan. Investeren in ons personeel is investeren in de toekomst en dus ook in ons bedrijf. Ons bedrijf is een afspiegeling van de maatschappij waarin een grote variëteit aan mensen werkzaam is.  Al ons personeel heeft zich te conformeren aan onze integriteitcode waarin precies beschreven staat wat we wel en niet tolereren.

Samengevat zal al ons personeel, zowel intern als extern zich er continue van bewust moeten zijn dat alleen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen er nog een toekomst is!

"Ook met kleine stapjes leg je grote afstanden af"

Adres

Vulcanusweg 307
2624 AV Delft
Tel.: 015-2513030
Fax: 015-2513070
info@gbvanhoek.nl