G.B. VAN HOEK B.V.
PrintEmailUtiliteit

 

Onze hedendaagse samenleving is een afspiegeling van de maatschappij, zoveel mensen zoveel meningen, dus ook ideeën en wensen.

Moderne bouwvormen, de combinatie van traditie en functionaliteit en Maatschappelijk Verantwoord Bouwen vragen om goed doorgedachte constructies.

Tevens het optimaal bewaken van het budget en het tijdspad maken dat goede bouwteams van cruciaal belang zijn.

Vanzelfsprekend maken opdrachtgevers, architecten en adviseurs deel uit van het bouwteam van Van Hoek BV.

Van Hoek BV inventariseert voor elk project door middel van een Risico Analyse de veiligheid op het project. De uitkomsten en aanbevelingen staan beschreven in het VGM plan.

Met betrekking tot overlastbeperking van en voor de omgeving, wordt een Bouwveiligheidsplan opgesteld. Ook in dit plan staan de uitkomsten van een Risico Analyse en de aanbevelingen daarvan.

G.B. van Hoek verstaat de kunst van het bouwen, dus ook veilig bouwen voor u en uw omgeving.

 

Adres

Vulcanusweg 307
2624 AV Delft
Tel.: 015-2513030
Fax: 015-2513070
info@gbvanhoek.nl